Friday March 22, 2019

焦点
新闻

TRP / 新闻的标签 "壳牌"

 1. 蚬壳净利重挫87%

  蚬壳净利重挫87%

  蚬壳将裁员1万人…

  Published: 4 Feb 2016, 7:21pm

 2. 蚬壳贱价卖炼油公司?

  蚬壳贱价卖炼油公司?

  蚬壳已被标普放入降级观察名单中…

  Published: 2 Feb 2016, 1:51pm

 3. 大马蚬壳脱售炼油股权给中国子公司

  大马蚬壳脱售炼油股权给中国子公司

  交易将在今年内完成,涉及51%的股权...

  Published: 1 Feb 2016, 8:52pm